Kind- en leerlingenopvolgsysteem

Een kind-leerlingvolgsysteem is een systeem dat toelaat om de totale ontwikkeling van alle leerlingen regelmatig gedurende hun schoolloopbaan in kaart te brengen aan de hand van gestandaardiseerde instrumenten. Op die wijze kunnen tijdig aangepaste maatregelen worden getroffen voor leerbedreigde leerlingen.

Op onze school gebruiken we het VOLG-systeem. Alle documenten van uw kind worden hierin digitaal bewaard op school.