Inschrijvingsregeling

- inschrijving brussen (broers en zussen van al schoolgaande kinderen): vanaf de eerste schoolwerkdag van januari tot en met de laatste werkdag van januari;

- inschrijving kinderen personeelsleden: vanaf de eerste schoolwerkdag van februari tot en met de laatste werkdag van februari;

- inschrijving rest van bevolking: vanaf de eerste schoolwerkdag van maart.

Documenten bij inschrijving

De inschrijving gebeurt aan de hand van de SIS-kaart.
Als het kind geen SIS-kaart heeft, volstaat ook één van volgende documenten:
-       een uittreksel uit de geboorteakte;
-       het trouwboekje van de ouders;
-       de identiteitskaart van het kind;
-       het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister;
-       de reispas voor vreemdelingen.

Elke ouder ontvangt tevens de informatiebrochure en het schoolreglement. Een inschrijving kan slechts genomen worden wanneer u als ouder dit schoolreglement voor akkoord tekent.

Capaciteitsbepaling

Voor inschrijvingen van leerlingen die nog tijdens het schooljaar 2018-2019 naar school (kunnen) komen.

Voor alle inschrijvingen van leerlingen die nog tijdens het schooljaar 2018-2019 naar school komen of kunnen komen. Zij kunnen op elk moment inschrijven.

-       De capaciteit van de school: 405 leerlingen.

-       De capaciteit van de afdeling Lovendegem met vestigingsplaats Eeksken: 255.

-       De capaciteit van de afdeling Vinderhoute vestigingsplaats Vredesdreef: 150.

-       De capaciteit voor het niveau kleuteronderwijs: 105

-       De capaciteit voor het niveau lager onderwijs Eeksken: 150

-       De capaciteit voor het niveau lager onderwijs Eeksken: 150

Voor inschrijvingen van leerlingen die pas tijdens het schooljaar 2019-2020 naar school kunnen komen

Voor alle inschrijvingen van leerlingen die tijdens het schooljaar 2019-2020 naar school kunnen komen. Zij kunnen vanaf 1 januari 2019 inschrijven.

-       De capaciteit van de school: 405 leerlingen.

-       De capaciteit van de afdeling Lovendegem met vestigingsplaats Eeksken: 255.

-       De capaciteit van de afdeling Vinderhoute vestigingsplaats Vredesdreef: 150.

-       De capaciteit voor het niveau kleuteronderwijs: 105

-       De capaciteit voor het niveau lager onderwijs Eeksken: 150

-       De capaciteit voor het niveau lager onderwijs Eeksken: 150