Digitaal Loket

Zoek nu

Aanstiplijst eenvoudig dossier
Aanstiplijst technische werken
Aanstiplijst terreinwerken
Aanstiplijst uitgebreid dossier
Aanvraag standplaats jaarmarkt
Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder
Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst
Aanvraagformulier gemeentelijk materiaal
Aanvraagformulier huisvuilzakken
Adreswijziging
Afstand van organen
Attest Buzzy Pazz
Attesten en uittreksels bevolking
Attesten en uittreksels burgerlijke stand
Beroepswijziging
Buitenschoolse kinderopvang - Schriftelijke overeenkomst
Buurtfeestsubsidie aanvragen
Catalogus uitleenbare materialen
Concessie columbarium
Concessie grafkelder
Concessie urnenkelder
Deelname Roefeldag voor ondernemers
Drankvergunning aanvragen
Erkenningsaanvraag culturele, socio-culturele en jeugdverenigingen
Erkenningsaanvraag sportverenigingen
Evenementen: veiligheidsdossier
Evenementenformulier
Fuifsubsidies ter ondersteuning van de veiligheid
Gemeentelijke waardebon - ingave waardebonnen
Gezinstoeslag OCMW
Handeling in of aan gebouwen melden
Hemelwater - controle voorwaarden
Hernieuwing eeuwigdurende concessie
Huur gemeentelijke infrastructuur - PARTICULIEREN
Huur gemeentelijke infrastructuur - VERENIGINGEN
Huur sportinfrastructuur volledig seizoen
Huur stroomgroep subsidie
Infoborden aanvragen
Inname openbaar domein
Inschrijven bevrijdingsfeest
Inschrijven nieuwsbrief
Inschrijven werkgroep INFOmagazine
Inschrijving buitenschoolse opvang vakantie
Inschrijving Dinoscoop
Inschrijving graffiti workshop 6/04/2018
Inschrijving jeugdatelier
Inschrijving lessenreeks sport
Inschrijving lijst lokale economie
Inschrijving Lovendegemse waardebon
Inschrijving sportkamp
Inschrijving uitstap Wenduine
Inschrijving vrijetijdsmarkt
Interbibliothecaire aanvraag
Kunstendag voor Kinderen
Laatste wilsbeschikking
Meldingsformulier Publiek Toegankelijke Inrichting
Meldingsformulier subsidiëring knotbomen
Nachtwinkel uitbatingsvergunning aanvragen
Onderzoek putwater aanvragen
Plaatje columbariumnis aanvragen
Plaatje strooiweide aanvragen
Planattest aanvragen
Premie hakselaar aanvragen
Premie hemelwaterinstallatie of infiltratievoorziening aanvragen
Premie herbruikbare luiers aanvragen
Reserveren in de bibliotheek
Sociaal pedagogische premie OCMW
Sollicitatieformulier
Sollicitatieformulier jobstudenten 2018
Speelstraten aanvraag en afspraken
Start To Run
Statistisch formulier I
Statistisch formulier II
Stedenbouwkundig attest aanvragen
Stedenbouwkundige vergunning eenvoudig dossier
Stedenbouwkundige vergunning uitgebreid dossier
Subsidie kadervorming
Subsidie kamp en kampvervoer jeugdverenigingen
Subsidie ter ondersteuning van veiligheid op evenementen van jeugdverenigingen
Subsidieaanvraag Cultuurverenigingen
Subsidieaanvraag Socio-culturele verenigingen
Subsidieaanvraag sportverenigingen
Subsidiereglement GRCB
Tevredenheidsonderzoek OCMW/Sociaal huis
Thuiszorgpremie OCMW
Toetreding culturele raden - DESKUNDIGE
Toetreding culturele raden - VERENIGINGEN
Toetreding tot de jeugdraad
Toetreding tot de sportraad
Tussenkomst huur privé-infrastructuur - aanvraag
Uittreksel strafregister
Vergunning technische werken of terreinaanlegwerken
Vergunning voor een wielerwedstrijd, jogging, veldloop of loopwedstrijd.
Verkavelingsvergunning
Verkavelingsvergunning wijziging
Verlengen in de bibliotheek
Vlaamse energielening aanvraag
Vlaamse energielening toelichting
Vlaamse energielening verklaring op eer
Werkingssubsidie jeugdverenigingen
Wettelijke samenwoning
Wilsverklaring inzake euthanasie