Lovendegem in cijfers

Kastelengemeente

Lovendegem staat samen met deelgemeente Vinderhoute bekend als kastelengemeente. Van de Middeleeuwen tot het eind van de 19de eeuw werden er maar liefst 12 kastelen gebouwd. 

Naast de kastelen wordt Lovendegem gekenmerkt door prachtige natuurzichten, authentieke voetwegen, historische gebouwen, kleine cafeetjes en restaurants waar je kan genieten na een wandeling of fietstocht. 

Gemeentelijke profielschets

Om de lokale besturen optimaal te ondersteunen bij het opvolgen en realiseren van gemaakte beleidsdoelstellingen en het meerjarenplan, werkten de Studiedienst van de Vlaamse Regering, het Agentschap Binnenlands Bestuur en andere stakeholders aan een rapport, 'gemeentelijke profielschetsen' genoemd. Het GPS rapport biedt aan elke gemeente de mogelijkheid zich te vergelijken met (het gemiddelde van de gegevens van de indicatoren van) een groep gelijkaardige besturen en met het Vlaamse Gewest. Via die dubbele benchmark kunnen ontwikkelingen in een gemeente in een bredere context worden geplaatst.

Via deze link vind je de recentste gemeentelijke profielschets voor Lovendegem.

Je kan er onder meer volgende informatie terugvinden: 
  • de evolutie van het bevolkingsaantal
  • de bestuurskracht van de gemeente en het OCMW 
  • data over wonen, energie, onderwijs, cultuur, jeugd, sport, welzijn en armoede, inburgering en integratie, zorg en gezondheid, veiligheid, mobiliteit, …
  • economische kerncijfers

Beleidsrapporten

Via deze link kan je alle recente beleidsrapporten van de gemeente terugvinden, meer bepaald het meerjarenplan, het budget en de jaarrekening.