Lopende openbare onderzoeken en bekendmakingen

Bekijk de omgevingsvergunningdossiers waarvoor momenteel een openbaar onderzoek loopt of die recent vergund werden. Je kan via deze weg ook een digitaal bezwaarschrift indienen tijdens het openbaar onderzoek. 

Let op: privacygevoelige gegevens, zoals de plannen, worden hier niet getoond. Wil je die bekijken, dan kan dit aan het loket van dienst Omgeving tijdens de openingsuren.

Lopende openbare onderzoeken en vergunde dossiers bekijken, bezwaar indienen.


Contactgegevens

Milieu

Kerkstraat 45
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 38
Fax 09 370 70 21
milieu@lovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx