Inname openbaar domein

Niemand mag de openbare weg gebruiken voor privé-doeleinden zonder de verplichte schriftelijke machtiging van het college van burgemeester en schepenen. Je kunt een vergunning aanvragen voor het plaatsen van containers, vrijhouden van parkeerplaatsen, bouwmaterialen, stellingen, fietsrekken, koopautomaten, zonneschermen... Een aanvraag voor tijdelijke inname dient minstens 10 dagen op voorhand aangevraagd bij de technische dienst. Dit gebeurt d.m.v. een aanvraagformulier en in toepassing van het gemeentelijk reglement .


Het formulier van inname openbaar domein kan u vinden onder de rubriek ruimtelijk ordening en technische dienst in het digitaal loket. 

Contactgegevens

Infrastructuur

Kerkstraat 45 (container naast gemeentehuis)
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 34
infrastructuur@lovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx