Briefwisseling

Alle briefwisseling wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Kerkstraat 45, 9920 Lovendegem. 

Ondernemingsnummer: 0207.452.712

Contactgegevens diensten

Diensten gevestigd in het gemeentehuis, Kerkstraat 45, 9920 Lovendegem

Gelijkvloers

Onthaal, Bevolking en Archief

Archief

09 370 70 20

archief@lovendegem.be

Bevolking 

09 370 70 20 

bevolking@lovendegem.be

Onthaal

09 370 70 20

onthaal@lovendegem.be

 

Omgeving

Milieu

09 370 70 38

omgeving@lovendegem.be

Ruimtelijke ordening

09 370 70 22

omgeving@lovendegem.be

 

 

 

Infrastructuur en Mobiliteit

 

 

Infrastructuur

09 370 70 34

infrastructuur@lovendegem.be

Mobiliteit

09 370 70 36   

mobiliteit@lovendegem.be

 

1e Verdieping:

Secretariaat en Personeel

Personeel

09 370 70 14

personeel@lovendegem.be

Secretariaat

09 370 70 11

secretariaat@lovendegem.be
secretaris@lovendegem.be

 

2e verdieping:

Cultuur, Jeugd en Communicatie

Cultuur

09 370 70 13 

cultuur@lovendegem.be

Jeugd 09 370 70 17  jeugd@lovendegem.be  

Communicatie

09 370 70 18
communicatie@lovendegem.be

 

Diensten gevestigd in het Sociaal Huis/OCMW, Kasteeldreef 72, 9920 Lovendegem

Gelijkvloers

OCMW

Onthaal

09 370 70 50

kelly.demeester@ocmwlovendegem.be

 

1e verdieping:

Financiën en aankoop

Financiën 

09 370 70 42

financiën@lovendegem.be
financieelbeheerder@lovendegem.be

Aankoop            

09 370 70 42 

aankoop@lovendegem.be

 

Gemeentelijke buitendiensten

Gemeentelijke Basisschool

09 357 34 83 

directeur@gbslovendegem.be

Openbare Bibliotheek

09 370 70 45

bibliotheek@lovendegem.be

Buitenschoolse Opvang

09 370 70 25 

buitenschoolseopvang@lovendegem.be 

Recyclagepark

09 370 70 39

milieu@lovendegem.be

Sport

09 370 70 49  

sport@lovendegem.be 

Magazijn

09 370 70 36

magazijn@lovendegem.be